We zijn als instelling ISO gecertificeerd!!

Voor Psychotraumacentrum Haarlem staat het leveren van kwalitatief goede zorg voorop. De medewerkers willen deze kwaliteit niet alleen leveren, maar ook kunnen aantonen. Daarom heeft er bij Psychotraumacentrum Haarlem jongstleden een audit plaatsgevonden, waarna de certificerende instelling de praktijk per 1 juli 2020 het predicaat “ISO 9001:2015 gecertificeerde praktijk” heeft toegekend.

Wij zijn blij dat wij als praktijk voldoen aan deze eisen en voelen ons gevleid door het compliment dat de auditor ons gaf aangaande de opzet van ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Achtergrond:

ISO 9001:2015 is een norm voor kwaliteitsmanagementsystemen van bedrijven. Het stelt eisen aan de bedrijfsvoering, met als doel:
§ – Bedrijven leveren producten en/of diensten die consequent voldoen aan de eisen van de klant en aan wet- en regelgeving.
§ – Bedrijven verhogen hun klanttevredenheid door hun kwaliteitsmanagementsysteem continu te verbeteren.

De praktijk worden 1 x per jaar door de certificerende instelling gecontroleerd. Na drie jaar moet de praktijk opnieuw volledig gecontroleerd en gecertificeerd worden.