Onze werkwijze

Hieronder vertellen we in het kort hoe je je moet aanmelden en wat je kan verwachten.

Aanmelden

Wat je nodig hebt om je aan te melden is een verwijsbrief van de huisarts. In de verwijsbrief staat de diagnose en of je wordt verwezen voor een korte of langdurende behandeling. Heb je al een verwijsbrief? Neem dan contact met ons op.

Screening

Binnen één werkdag na aanmelding nemen we contact met je op voor een korte screening. We bespreken dan de reden van aanmelding, hoe de klachten zijn ontstaan en wat je er al aan hebt gedaan. Op basis van dit gesprek gaan we na of een behandeling bij Psychotraumacentrum Haarlem bij jou past. Zo zorgen we dat je zo snel mogelijk start met de best passende hulp.

Als we denken dat we je een passende behandeling kunnen bieden, plannen we een intakegesprek. En we geven je alvast wat informatie en vragen mee zodat je voorbereid naar dit intakegesprek toekomt.

Tot het eerste intakegesprek blijft de verwijzende behandeld (huis)arts verantwoordelijk voor de zorg. Verslechterd je situatie of maak jij je zorgen neem dan contact op met de arts die jou heeft verwezen.

Intake

Ieder behandeltraject begint met een  intakegesprek. Zo krijgen we een beter beeld van jouw situatie. We zullen met jou bespreken of het intakegesprek op onze locatie of online is.

In dit intakegesprek wordt je probleem zo helder mogelijk in kaart gebracht.  Daarbij gebruiken we ook de vragenlijsten die je thuis hebt ingevuld. Zo krijgen we een beter beeld van jouw situatie. 

Een goede match

Het eerste gesprek is natuurlijk ook een kennismaking. Het kan gebeuren dat onze zorg toch niet bij jou past – je hebt klachten die wij niet goed kunnen behandelen of er is geen ‘klik’ met de behandelaar. Een goede match is heel belangrijk – de behandelaar vraagt aan het einde van het eerste gesprek dan ook altijd of je bij ons en bij haar in behandeling wilt. Mocht de match niet aanwezig zijn, dan zullen we gezamenlijk een oplossing vinden.

Behandelplan

Je krijgt na het  intakegesprek een behandelplan met een  inschatting van het aantal benodigde behandelsessies. In dat plan staat duidelijk omschreven wat jouw hulpvraag is, wat het doel van jouw behandeling is en welke behandeling we kiezen. Met jouw instemming dient dit plan als leidraad voor de behandeling.

Behandeling 

Afhankelijk van de jouw klachten bestaat  een behandeling uit een kortdurend traject (maximaal 10 gesprekken) of een langer traject.

We zullen met jou bespreken of de behandeling (deels) via beeldbellen of op onze locatie plaatsvindt.

Ook thuis aan de slag

Om ook thuis aan jezelf te kunnen werken, maken we gebruik van een  online therapieprogramma.Hiermee kan je in je eigen omgeving, op de momenten die jou het beste uitkomen, aan de slag.

Ook nodigen we je uit voor het webinar ‘Aan de slag met angstklachten’. In dit webinar ga je, onder begeleiding van een psycholoog, starten met het werken aan jouw angst(en). Je krijgt in dit webinar uitleg over (het ontstaan van) klachten en mogelijke behandelmethoden. Ook maak je alvast kleine opdrachten om je veerkracht te versterken.

Je omgeving

Wilt je een naaste (familie, vriend, etc.) meenemen naar de intake of een therapiegesprek? Dat is zeker mogelijk. De behandelaar zal dit ook altijd aan je voorstellen.

Tussentijdse evaluatie

De voortgang van de behandeling wordt steeds geëvalueerd, zo nodig ook weer met een korte vragenlijst. Zo is de behandeling nooit langer dan nodig. Indien gewenst kan er ook tussendoor contact zijn met je verwijzer. Dit gebeurt alleen als je daar toestemming voor geeft.

De afronding

Een behandeling sluiten we altijd in overleg met jou af. In de laatste sessie kijken we evaluerend terug. We toetsen het resultaat met een korte vragenlijst. Daarnaast willen we van je leren en vragen we je een client tevredenheidslijst in te vullen. In de afronding besteden we ook aandacht aan terugvalpreventie, zodat het ook na de behandeling goed met je blijft gaan. En natuurlijk proberen we hierbij zoveel mogelijk de belangrijke mensen uit jouw omgeving te betrekken.

De mogelijkheid voor een follow-up afspraak, een aantal maanden later, wordt altijd geboden. Ook houdt je toegang tot een aantal e-Health-modules. Zo kan je blijven werken aan je mentale gezondheid.