Afspraken

Afspraak maken

Wil je jezelf aanmelden voor een behandeling, neem dan telefonisch contact met ons op. Dan maken we zo snel mogelijk een afspraak voor een intakegesprek. Klik hier voor de actuele wachttijden.

Afzeggen of verplaatsen van afspraken

Wij willen de wachttijd zo kort mogelijk houden. Daarom willen wij de beschikbare tijd van onze behandelaren zo goed mogelijk benutten. Ook willen wij onze zorg voor al onze cliënten toegankelijk houden. Daarvoor is een goede en strakke planning door ons secretariaat erg belangrijk.

Verhinderd?

Wanneer je een afspraak bij ons maakt, reserveren wij tijd voor jou. Indien je een afspraak niet na kunt komen, dien je dit uiterlijk 48 uur van tevoren bij ons te melden. Voor afspraken op de maandag geldt dat deze uiterlijk de vrijdag ervoor om 10.00 uur geannuleerd dienen te zijn.

Voorbeelden:

  • In het geval van een weekend: als je een afspraak hebt op maandag om 14:00 uur en je bent verhinderd, dan kan je dit tot uiterlijk de vrijdag ervoor vóór 10:00 uur aan ons doorgeven.
  • In het geval van een doordeweekse dag: heb je op vrijdag om 13:00 uur een afspraak, dan dien je dat 48 uur ervoor (woensdag) vóór 13:00 uur aan ons door te geven. 

Een afspraak kun je alleen afzeggen bij het secretariaat op de volgende manier:

  • Telefonisch (023-2077888 van ma-vr 09.00-12.00 uur) of
  • Per e-mail (info@psychotraumacentrum-haarlem.nl)

Wij hebben dan de gelegenheid om op het vrijgekomen tijdstip een andere cliënt in te plannen.

Afspraak te laat afgezegd?

Als de afspraak te laat wordt afgezegd, brengen wij annuleringskosten in rekening:

  • € 60,00 per keer bij een individuele behandeling of beeldbel-afspraak
  • € 30.00 per keer bij een groepsbehandeling

Hiervoor krijg je van ons een ‘no- show  factuur’. Deze factuur kan je niet bij je verzekeraar declareren en is dus voor je eigen rekening.

Reden van afmelding

Wij kunnen helaas geen rekening houden met de reden van de te late afmelding, tenzij dit aantoonbaar te wijten is aan overmacht. Als je je moet afmelden vanwege (infectie)ziektes zoals griep, verkoudheid of coronagerelateerde klachten dan zien wij dit niet als overmacht. Je dient de afspraak namelijk (zelfs op het laatste moment) om te zetten naar een afspraak via beeldbellen. Op deze manier kan de behandeling gewoon doorgaan en hoeven wij jou geen factuur te sturen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat: 023 – 2088777.