Acute hulp na een traumatische gebeurtenis

Na een traumatische gebeurtenis krijg je meestal de eerste opvang bij slachtofferhulp of de huisarts. Als je de eerste weken veel klachen blijft houden, dan bieden wij snelle en kortdurende traumabehandeling. Deze behandeling bestaat uit 3 tot 5 EMDR sessies en/of cognitieve gedragstherapie. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts (basis GGZ).

Hoe weet je of je hiervoor in aanmerking komt?

Je hebt één bepaalde gebeurtenis meegemaakt. Daarna heb je last gekregen van angstklachten, stemmingsklachten, paniekklachten, herbelevingen, nachtmerries of een sterk verhoogde alertheid. Dan is het goed mogelijk dat deze gebeurtenis de aanleiding is geweest voor je klachten. Je klachten zijn dan waarschijnlijk goed te behandelen

Bij de aanmelding bekijken wij of:

  • je de afgelopen 6 weken éenmalig een ingrijpende gebeurtenis meegemeekt.
  • er  geen sprake is  van eerdere ingrijpende gebeurtenissen die van invloed zijn op de klachten;
  • er geen sprake is van persoonlijkheidsproblematiek en/ of andere psychische klachten voorafgaand aan de ingrijpende gebeurtenis.

We proberen op basis hiervan in te schatten of de behandeling in maximaal 5 behandelsessies afgerond kan worden. Een intakegesprek voor deze acute hulp kan binnen 1 week.  We overleggen wel altijd vooraf met je huisarts of praktijkondersteuner GGZ over je hulpvraag.

Je kunt hiervoor direct contact opnemen met ons.