Praktijkinformatie

Bij Psychotraumacentrum Haarlem hebben we onze krachten en deskundigheid op het gebied van trauma gebundeld. Wij zijn allemaal gespecialiseerd in de behandeling van psychische klachten die ontstaan zijn na ingrijpende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld klachten die ontstaan zijn na seksueel misbruik, een overval of mishandeling. 

We werken veel samen met andere professionals, zowel binnen onze praktijk als in de regio. Op deze manier proberen we je de behandeling te bieden die past bij jouw klachten.

Wanneer kunnen wij geen behandeling bieden?

Wij kunnen geen passende behandeling bieden wanneer er sprake is van:

  • ernstige suicidaliteit
  • acute psychose
  • ernstige middelengebruik en medicijnverslaving.

In deze gevallen zullen we met je overleggen waar je de behandeling kan starten zodat je kan toewerken naar een vervolgtraject bij ons.