Medicatie

Psychiater

Psychotraumacentrum Haarlem beschikt over een psychiater in het behandelteam. Een psychiater is een medisch specialist die, zoals alle artsen, bevoegd is tot het voorschrijven van medicatie. Voor veel psychiatrische aandoeningen zijn medicijnen beschikbaar die een bijdrage kunnen leveren aan een behandeling van je klachten. Medicatie kan onder andere worden voorgeschreven voor angst- en stemmingsklachten, slaapproblemen en ADHD symptomen. Normaal gesproken wordt medicatie alleen toegepast bij ernstige vormen van bovenstaande klachten. Medicijnen worden in de meeste gevallen alleen voorgeschreven in combinatie met andere vormen van behandeling, meestal een vorm van gesprekstherapie.

Start van de behandeling

Vaak is het zo dat iemand bij de start van behandeling binnen Psychotraumacentrum Haarlem al medicatie gebruikt die is voorgeschreven door de huisarts of een andere specialist. In dat geval zal de medicatie geëvalueerd worden met de psychiater. Er zal dan kritisch met je gekeken worden of de gebruikte medicatie op dat moment toegevoegde waarde heeft en of de medicatie in de juiste dosering en op de juiste manier gebruikt wordt.

Wanneer er twijfel bestaat over het nut van bepaalde medicatie zal met je nagedacht worden over het stoppen van het medicijn. Daarbij zal duidelijk uitgelegd worden op welke manier dat het beste kan. De psychiater zal duidelijk uitleggen op welke manier de medicatie gebruikt dient te worden en wat de verwachte effecten en bijwerkingen zullen zijn.

De start met medicatie

Als er gestart wordt met medicatie zal de psychiater de voor- en nadelen van het medicijn ook met je evalueren. In sommige gevallen loopt het medicatiegebruik door nadat de behandeling binnen Psychotraumacentrum Haarlem is afgesloten. In dat geval wordt de huisarts ingelicht over het medicatiegebruik zodat die in de toekomst de herhaalrecepten kan voorschrijven.