Disclaimer en Copyright

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel de grootste zorgvuldigheid is betracht bij de totstandkoming van de informatie op deze website, aanvaardt Psychotraumacentrum Haarlem geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze site of op een van de sites waarnaar verwezen wordt. Mocht u op deze site onjuistheden of (een) onvolledigheid aantreffen, dan kunt u daarover mailen naar info@psychotraumacentrum-haarlem.nl.

Copyright

De informatie op deze site is opgesteld door Psychotraumacentrum Haarlem. Deze informatie mag alleen vrijelijk worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden of ter ondersteuning van de behandeling van cliënten/patiënten. Voor andere doeleinden, of indien u hyperlinks naar deze site wilt maken, wordt u verzocht contact op te nemen met info@psychotraumacentrum-haarlem.nl.