Kosten

 Gecontracteerde zorg

Wij zijn van mening dat iedereen met psychische klachten recht heeft op betaalbare psychologische hulp.

Daarom kiest Psychotraumacentrum Haarlem, in tegenstelling tot veel andere zorgaanbieders, bewust én uitsluitend voor het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat je nooit geconfronteerd wordt met extra kosten omdat je een deel van de behandeling zelf moet betalen.

Mogelijkheden per verzekeraar

Wij krijgen per verzekeraar een beperkte ruimte om mensen te behandelen. Wat dit voor jou betekent kun je hier nakijken. Na afronding van de behandeling of na 31-12-2021, sturen wij een factuur aan de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar brengt je hierna de (resterende) kosten m.b.t. je eigen risico in rekening.

Eigen bijdrage

Het eigen risico (van het jaar waarin je behandeling bij ons start) wordt door jouw zorgverzekeraar bij jou in rekening gebracht. Als je deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoef je deze niet opnieuw te betalen. In 2021 heeft iedere volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar, tenzij je gekozen hebt voor een polis met een hoger eigen risico.

Let op! Per 1 januari 2022 gewijzigde declaratie

Er wordt een nieuw declaratiesysteem geïntroduceerd, namelijk het “Zorg Prestatie Model” (ZPM). Samengevat betekent dit dat de overheid en de zorgverzekeraar hebben besloten dat jouw behandeling per 31 december 2021 administratief moet worden afgesloten. Het eigen risico over 2021 zal met jou worden verrekend door de zorgverzekeraar. Voor zover op dit moment bij ons bekend: mocht jouw behandeling vanaf 1 januari 2022 bij ons doorgaan, dan vallen deze gesprekken onder jouw eigen risico van 2022. Heb je vragen, dan adviseren wij je bij jouw zorgverzekeraar te informeren wat dit voor jou betekent. De zorgverzekeraar is het beste op de hoogte betreffende jouw polis en alle regels omtrent het nieuwe declaratiesysteem ZPM.

Wat kost een behandeling?

Het is goed om te weten dat een behandeling wordt vergoed op basis van de gehele behandeling, en dus niet per gesprek. Binnen de GGZ gelden maximumtarieven per behandeltraject. Deze tarieven zijn terug te vinden op de website van de NZa. Wij declareren de behandeling bij de zorgverzekeraar vanaf het eerste (intake)gesprek. Dat betekent dat je, ook na één gesprek, al een rekening krijgt van je zorgverzekeraar. Daarnaast is het altijd mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Het tarief hiervoor, vastgesteld door de NZa, is voor 2021 € 114,14 (per sessie van 45 minuten met 15 minuten voorbereiding- en uitwerktijd).

Verhindering

Wanneer een afspraak van uw kant geen doorgang kan vinden, dient deze afspraak 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wanneer je ons niet persoonlijk aan de telefoon treft, kun je ons antwoordapparaat op elk moment inspreken; datum en tijd worden geregistreerd, indien je afspraak niet 24 uur van te voren is afgezegd, zijn wij genoodzaakt een deel van de kosten (€ 52,50) van de afspraak bij je in rekening te brengen.

Afspraak annuleren

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren (dus het niet verschijnen op een afspraak, zonder afmelding en opgave van redenen) en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak brengen wij de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen. De kosten zijn hiervoor zijn € 52,50.

Dit betekent dat de patiënt buiten de kosten voor de behandelingen een aparte factuur krijgt. Deze factuur moet de patiënt zelf betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden. Zie verder onze Algemene voorwaarden.