Kosten

Gecontracteerde zorg

Wij zijn van mening dat iedereen met psychische klachten recht heeft op betaalbare psychologische hulp. Daarom kiest Psychotraumacentrum Haarlem, in tegenstelling tot veel andere zorgaanbieders, bewust én uitsluitend voor het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars. We hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat je nooit geconfronteerd wordt met extra kosten omdat je een deel van de behandeling zelf moet betalen.

Mogelijkheden per verzekeraar in 2023

Wij krijgen per verzekeraar een beperkte ruimte om mensen te behandelen. Wat dit voor jou betekent in 2023 kun je hier nakijken.

Eigen risico

Jouw zorgverzekeraar brengt bij jou het eigen risico in rekening gebracht. In 2022 en 2023 heeft iedere volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar, tenzij je gekozen hebt voor een polis met een hoger eigen risico. Als je deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoef je deze niet opnieuw te betalen. Als de behandeling doorloopt in 2023 betaal je ook het eigen risico voor 2023.

Tarieven

De tarieven die wij in rekening mogen brengen worden bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Wij declareren de sessies maandelijks bij jouw zorgverzekeraar. Dit doen we vanaf het eerste (intake)gesprek. Dat betekent dat je, ook na één gesprek, al een rekening krijgt van je zorgverzekeraar.

De tarieven zijn gebaseerd op opleidingsniveau / specialisatie, behandelsetting en tijdsinvestering. Bijvoorbeeld, de prijs voor een consult bij een psychiater is hoger dan een consult met een (wetenschappelijk opgeleide) psycholoog. Daarnaast is een intake c.q. diagnostiek-consult hoger geprijsd dan een behandelconsult. Dit omdat het meer (indirecte) tijd kost om een diagnostische onderzoek uit te werken.

De NZA heeft bepaald dat er consulten in rekening mogen worden gebracht van 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 of 120 minuten. Er is dus geen sprake van een tarief per uur. Indirecte tijd (bijvoorbeeld tijd voor het schrijven van een gespreksverslag of een brief) wordt niet in rekening gebracht. Deze kosten zijn verrekend in een extra opslag op het tarief. De tijd die voor jouw is gereserveerd bepaalt het tarief. Je kan deze tijd terugvinden in jouw patientenportaal..

Afzeggen of verplaatsen van afspraken

Afspraken moeten uiterlijk 1 werkdag voor het tijdstip van de behandeling per mail of telefonisch geannuleerd of verplaatst worden. Bijvoorbeeld: je kan de afspraak van maandag uiterlijk vrijdag annuleren. Als je te laat annuleert of niet annuleert zal de afspraak bij jou in rekening worden gebracht. Je krijgt dan een aparte factuur van  €60,-. Deze kosten kan je niet bij de verzekeraar te declareren. Bij een te late betaling van de factuur brengen wij € 19,50 in rekening. Zie verder onze Algemene voorwaarden.

Beeldbellen bij ziekte

Als je ziek bent is het altijd mogelijk om op het laatste moment de afspraak nog om te zetten naar een beeldbeldafspraak. Op deze manier kan de behandeling gewoon doorgaan en hoeven wij jou geen rekening te sturen.