Kosten

Behandeling wordt altijd vergoed via het basispakket van je zorgverzekering.

Wij hebben contracten voor zowel basis- als gespecialiseerde GGZ met alle zorgverzekeraars. Wij krijgen per verzekeraar een beperkte ruimte om mensen te behandelen. Wat dit voor jou betekent kun je hier nakijken. Als de behandeling afgerond is of na één jaar verlengd wordt, zal er een rekening gestuurd worden naar jouw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Het eigen risico (van het jaar waarin je behandeling bij ons start) wordt door jouw zorgverzekeraar bij jou in rekening gebracht. Als je deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoef je deze niet opnieuw te betalen. In 2020 heeft iedere volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar, tenzij je gekozen hebt voor een polis met een hoger eigen risico.

Wat kost een behandeling?

Het is goed om te weten dat een behandeling wordt vergoed op basis van de gehele behandeling, en dus niet per gesprek. Binnen de GGZ gelden maximumtarieven per behandeltraject. Deze tarieven zijn terug te vinden op de website van de NZa.

Wij declareren de behandeling bij de zorgverzekeraar vanaf het eerste (intake)gesprek. Dat betekent dat je, ook na één gesprek, al een rekening krijgt van je zorgverzekeraar.

Daarnaast is het altijd mogelijk om de behandeling zelf te betalen. Het tarief hiervoor, vastgesteld door de NZa, is voor 2020 € 110,27 (per sessie van 45 minuten met 15 minuten voorbereiding- en uitwerktijd).

Annuleren

In aanvulling op onze Algemene voowaarden: een afspraak kun je minimaal 24 uur van tevoren afzeggen of verplaatsen via telefoon, voicemail of e-mail. Wanneer het korter van tevoren is kunnen wij geen andere afspraak meer inplannen en brengen wij € 52,50 voor het gemiste gesprek in rekening.