Kosten

Gecontracteerde zorg

Wij zijn van mening dat iedereen met psychische klachten recht heeft op betaalbare psychologische hulp. Daarom kiest Psychotraumacentrum Haarlem, in tegenstelling tot veel andere zorgaanbieders, bewust voor het afsluiten van contracten met zoveel mogelijk zorgverzekeraars.

Dit betekent in het algemeen dat, als je verzekerd bent bij één van de gecontracteerde verzekeringsmaatschappijen, je nooit geconfronteerd wordt met extra kosten omdat je een deel van de behandeling zelf moet betalen. Klik hier voor de vastgestelde NZA-tarieven die wij in rekening brengen bij uw zorgverzekeraar en waarvan wij het percentage ontvangen wat wij hebben afgesproken met de betreffende zorgverzekeraar.

Ongecontracteerde zorg

Met CZ en de daar onder hangende labels (Nationale Nederlanden, OHRA en CZ-Direct) hebben wij voor 2024 geen contract kunnen afsluiten.  Klik hier voor meer informatie én de polissen van CZ van cliënten die wij in behandeling nemen.

De zorgverzekeraar vergoedt afhankelijk van je polis een percentage van je kosten (eigen bijdrage). Deze eigen bijdrage hoeft u niet aan ons te betalen. Psychotraumacentrum Haarlem neemt deze kosten op zich. Wij vergoeden dus de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met uitzondering van uw eigen risico. De eigen bijdrage is niet te verwarren met uw wettelijk eigen risico, deze betaalt u zelf.

Vergoeding en facturering van gecontracteerde en ongecontracteerde zorg

De vergoeding en het factureren werkt bij de gecontracteerde en ongecontracteerde zorg anders als dat je gewend bent. Hier leggen wij uit hoe het werkt.

Eigen risico

Jouw zorgverzekeraar brengt bij jou het eigen risico in rekening gebracht. In 2023 heeft iedere volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar, tenzij je gekozen hebt voor een polis met een hoger eigen risico. Als je deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoef je deze niet opnieuw te betalen. Als de behandeling doorloopt in 2023 betaal je ook het eigen risico voor 2024.

Bij de niet-gecontracteerde zorg van CZ wordt een openstaand eigen risico in mindering gebracht op de vergoeding die de zorgverzekeraar uitkeert. Voor deze kosten bent u zelf verantwoordelijk.