De vergoeding en facturering van gecontracteerde en ongecontracteerde zorg

De vergoeding en het factureren werkt bij de gecontracteerde en ongecontracteerde zorg anders als dat je gewend bent. Hieronder leggen wij uit hoe het werkt.

Vergoeding en facturering van gecontracteerde zorg

Gecontracteerde zorg is de zorg waarbij de zorgverlener (Psychotraumacentrum Haarlem) en de zorgverzekeraar afspraken met elkaar hebben gemaakt over bijvoorbeeld de wachtlijsten en het percentage kosten die worden vergoed. De cliënt hoeft bij een afspraak de factuur niet zelf te betalen of voor te schieten. Dat wordt door de zorgverlener allemaal geregeld. De zorgverlener stuurt een factuur naar de zorgverzekeraar. Deze voldoet de rekening en maakt het bedrag over aan de zorgverlener. Als cliënt heb je dus geen omkijken naar vergoedingen en facturen.

Vergoeding en facturering van niet- gecontracteerde zorg

Bij niet-gecontracteerde zorg heeft Psychotraumacentrum Haarlem géén afspraken met de zorgverzekeraar gemaakt over de kosten. De factuur dient de cliënt tenslotte zelf te declareren bij je zorgverzekeraar. Daarna kan je de factuur betalen aan Psychotraumacentrum Haarlem.

Dit betekent dat Psychotraumacentrum Haarlem jou, na jouw consult, een rekening stuurt met het wettelijk en maximaal vastgestelde tarief (NZA-tarief). De zorgverzekeraar zal, afhankelijk van jouw polis, aan jou een percentage van de kosten uit betalen. Dit uitgekeerde bedrag betaal jij dan aan Psychotraumacentrum Haarlem.

Jouw eigen bijdrage en het wettelijk eigen risico

Belangrijk om te weten, is dat de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorgverleners meestal (een stuk) lager is dan bij zorgverleners die wel een contract hebben. Het is daarom mogelijk dat jouw zorgverzekeraar niet de gehele factuur vergoed.

De zorgverzekeraar zal mogelijk aangeven dat je zelf een deel van de factuur aan Psychotraumacentrum Haarlem moet betalen (‘eigen bijdrage’). Dit is niet nodig: Psychotraumacentrum Haarlem neemt deze kosten op zich. Wij vergoeden dus de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt (de ‘eigen bijdrage’), met uitzondering van uw eigen risico.

De eigen bijdrage is niet te verwarren met uw wettelijk eigen risico, deze betaalt u zelf. In 2023 heeft iedere volwassene een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per jaar, tenzij je gekozen hebt voor een polis met een hoger eigen risico. Kijk hier voor meer informatie