Veel gestelde vragen

 

Op deze pagina beantwoorden we de veelgestelde vragen van de cliënten. Heb je een vraag aan ons? Kijk dan eerst even op deze pagina. Wellicht heb je dan direct antwoord. Staat je vraag er niet bij? Stuur ons dan gerust een mail of bel ons!

Afspraken (afzeggen of verplaatsen)

Wij willen de wachttijd zo kort mogelijk houden. Daarom willen wij de beschikbare tijd van onze behandelaren zo goed mogelijk benutten. Ook willen wij onze zorg voor al onze cliënten toegankelijk houden. Daarvoor is een goede en strakke planning door ons secretariaat erg belangrijk.

V: binnen hoeveel tijd moet ik een afspraak af zeggen?

A: bij verhindering dien je uiterlijk twee volledige werkdag (48 uur) vóór de geplande afspraak af te zeggen.

Voorbeelden:

  • in het geval van een weekend: als je een afspraak hebt op maandag om 11 uur en je bent verhinderd, dan kan je dit tot uiterlijk de donderdag ervoor vóór 11 uur aan ons doorgeven.
  • In het geval van een doordeweekse dag: heb je op vrijdag om 13.00 uur een afspraak, dan dien je dat de dag ervoor (woensdag) vóór 13.00 uur aan ons door te geven. 

Wij hebben dan de gelegenheid om op het vrijgekomen tijdstip een andere cliënt in te plannen.

V: ik heb de afspraak te laat afgezegd. Wat nu?

A: als de afspraak te laat wordt afgezegd, brengen wij annuleringskosten in rekening:

  • € 60,00 per keer bij een individuele behandeling
  • € 30.00 per keer bij een groepsbehandeling

Hiervoor krijg je van ons een ‘no- show  factuur’. Deze factuur kan je niet bij je verzekeraar declareren en is dus voor je eigen rekening.

V: waarom moet ik betalen als ik een afspraak niet (op tijd) afzeg?

Een psychologische behandeling is niet iets vrijblijvends. Samen met je behandelaar bent je een behandeltraject overeengekomen, dat wij willen volgen. Frequent (of niet) afzeggen belemmert de verbetering van je klachten en is daarom niet gewenst. Voor je behandeling reserveren wij tijd en ruimte, hetgeen kosten met zich meebrengt. Bij niet op tijd afzeggen brengen wij deze kosten (deels) dan ook bij je in rekening.

V: het komt mij slecht uit om naar de praktijk te komen voor mijn afspraak. Kan ik de afspraak op het laatste moment omzetten naar beeldbellen?

A: ja. Je kunt op het laatste moment nog de afspraak omzetten naar een beeldbel afspraak.

V: ik heb een goede reden om af te zeggen zoals griep of een andere infectieziekte. Kan dat?

A: wij kunnen helaas geen rekening houden met de reden van de te late afmelding, tenzij dit aantoonbaar te wijten is aan overmacht. Als je je moet afmelden vanwege een ziekte zoals griep of  het coronavirus, zien wij dit niet als overmacht. Je kunt de afspraak namelijk altijd (zelfs op het laatste moment) omzetten naar een afspraak via beeldbellen. Op deze manier kan de behandeling gewoon doorgaan en hoeven wij jou geen factuur te sturen. Neem daarvoor contact op met ons secretariaat: 023 – 2088777.

Voorschotnota CZ (en onderliggende labels)

Hoe werkt dat met een voorschotnota?

Met CZ en de onderliggende labels (CZ direct, OHRA en Nationale Nederlanden)  hebben wij geen contract afgesloten. Je kunt – als er geen aanmeldstop is – onder voorwaarden onder behandeling komen. Een voorschotnota krijg je ook als je aan het einde van een kalenderjaar de overstap maakt naar CZ of onderliggende labels.

Je zult voordat de behandeling start én maandelijks gedurende de behandeling een voorschotnota ontvangen, waarbij het bedrag afhankelijk is van de te verwachten behandeling (deze voorschot nota’s zijn niet in te dienen bij CZ). Bij de start van de behandeling dient 7 dagen vóórdat de behandeling start de voorschot nota te zijn voldaan.

Maandelijks ontvang je ook een declaratie tegen het standaard NZa-tarief (zie www.nza.nl (standaardtarieven GGZ 2024). Deze declaratie kun je vervolgens indienen bij CZ.

Gecontracteerde én ongecontracteerde zorg

V: Hoe zit het met jullie contracten met de zorgverzekeraars?

A: Wij zijn van mening dat iedereen met psychische klachten recht heeft op betaalbare psychologische hulp. Daarom kiest Psychotraumacentrum Haarlem, in tegenstelling tot veel andere zorgaanbieders, bewust voor het afsluiten van contracten met zoveel mogelijk zorgverzekeraars.

Dit betekent in het algemeen dat, als je verzekerd bent bij één van de gecontracteerde verzekeringsmaatschappijen, je nooit geconfronteerd wordt met extra kosten omdat je een deel van de behandeling zelf moet betalen aan de zorgaanbieder waar je dan in behandeling bent. (Dus die jou het wettelijk vastgestelde NZA-tarief berekent, zijnde het verschil tussen hetgeen de zorgverzekeraar vergoedt en het wettelijk vast gestelde NZA-tarief). Klik hier voor de vastgestelde NZA-tarieven.

V: Hebben jullie voor 2023 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten? 

A: Met CZ en de daar onder hangende labels (Nationale Nederlanden, OHRA en CZ-Direct) hebben wij voor 2023 geen contract kunnen afsluiten.

V: Wat wordt bedoeld met de “Treeknormen?”

A: In Nederland heeft de gezondheidszorg zogenaamde Treeknormen vastgesteld: de maximale wachttijd tot aan een intakegesprek, een diagnose en de start van de behandeling. Deze maximaal aanvaardbare wachttijden zijn door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk overeengekomen. De norm wachttijden zijn:

 

 

 

Intakegesprek

 

4 weken

Diagnose

 

4 weken na intakegesprek

Start van de behandeling

 

6 weken na diagnose

Wachttijden bij ons kunnen oplopen doordat er veel vraag naar psychologische zorg is, of omdat de zorgverzekeraar ons een te klein budget heeft toegewezen.

V: Wat kan ik doen om eerder geholpen te worden wanneer ik op  jullie wachtlijst sta?

A: Indien je eerder geholpen wilt worden, kan je contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van jouw zorgverzekeraar. Mogelijk kunnen zij jou helpen aan een praktijk die eerder zorg kan bieden. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kan je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of jouw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Jouw zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling gestart is.

Vergoeding en eigen risico

V: Moet ik eigen risico betalen als ik in behandeling ga bij Psychotraumacentrum Haarlem?

A: Dat hangt ervan af of je nog een bedrag open hebt staan aan eigen risico bij je zorgverzekeraar. Dat leggen we hieronder uit.

– Verplicht eigen risico
Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is  €385,- per persoon. Dat betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder de eerste € 385 aan zorgkosten zelf moet betalen.

Als je een behandeling krijgt van Psychotraumacentrum Haarlem, kijkt de verzekeraar eerst of je je eigen risico hebt ‘opgemaakt’. Als dat niet zo is, betaal je de eerste € 385 van de rekening zelf. Heb je al een deel van de rekening opgemaakt, dan betaal je dat gedeelte dat nog ‘open’ staat.

– Vrijwillig eigen risico
Sommige mensen kiezen ervoor om een hoger eigen risico te hebben. Dat heet een vrijwillig eigen risico. Het vrijwillig eigen risico kan maximaal € 500 zijn. Waardoor het totale eigen risico € 885 is (€ 385 + € 500). Heb je een vrijwillig eigen risico, dan moet je eerst alle zorgkosten betalen tot het bedrag van het verplichte en vrijwillig eigen risico. Verwacht je in een jaar veel zorgkosten, dan is het niet verstandig om een vrijwillig eigen risico te nemen.

Je kunt je zorgverzekeraar vragen hoeveel eigen risico er nog open staat.

V: Gaat het intakegesprek van mijn verplicht eigen risico af?

A: Ja, de kosten voor de intake kunnen van je eigen risico af gaan. Je hoeft ieder jaar maar één keer je eigen risico te betalen. Wanneer je bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname of bloedonderzoek je eigen risico al hebt betaald, worden de kosten voor een intake bij ons door je zorgverzekering vergoed. Wanneer je dus nog géén zorgkosten hebt gemaakt, en dus geen eigen risico hebt betaald, zijn de kosten van een intakegesprek voor eigen rekening. Totdat je het eigen risico hebt verbruikt.

Ben je verzekerd via CZ _of daar onder hangende labels: Nationale Nederlanden, OHRA of CZ-Direct?

V: kan ik met elke polis van CZ, Nationale Nederlanden, OHRA of CZ-Direct  bij jullie in behandeling komen?

A: Clienten met een budgetpolis van CZ of de daar onder hangende labels (Nationale Nederlanden, OHRA en CZ-Direct) kunnen wij niet in behandeling nemen. Deze verzekeringen vergoeden ons slechts 50-65% van jouw factuur. Met die tarieven kunnen we niet kostendekkend werken. En we willen niet dat onze cliënten moeten bijbetalen. Daarom kiezen wij ervoor om geen cliënten aan te nemen die een dergelijke polis hebben.

Clienten met de volgende  budgetpolissen kunnen wij niet in behandeling nemen.

  • CZ – Direct en Zorg bewust
  • IZZ (CZ) – Zorg bewust en Zorg op maat
  • CZ – Just
  • Nationale Nederlanden – Zorg voordelig
  • OHRA Basis

V: Ik heb mijn factuur gedeclareerd bij CZ (of de daar onder hangende labels) en ik krijg maar een gedeelte terug. Moet ik nu de rest zelf betalen?

A: Of je de rest zelf moet betalen, hangt af van hoe de vergoeding van de verzekeraar is opgebouwd.

Je hebt een factuur gekregen van Psychotraumacentrum Haarlem voor de behandelingen. Deze factuur declareer je bij  de verzekeraar. Omdat wij geen contract hebben met CZ, krijg je niet het hele bedrag vergoed. Dat bedrag zal rond de 70% liggen. Als jij 70% van de factuur vergoed hebt gekregen van CZ, maak je dat bedrag over naar Psychotraumacentrum Haarlem. De overige 30% (eigen bijdrage) hoef je niet te betalen, die nemen wij voor onze rekening. Wij vergoeden dus de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt.

Hierbij geldt wel een ‘maar’. Stel dat je je eigen risico voor dat jaar nog niet hebt opgemaakt. In dat geval krijg je niets vergoed van de zorgverzekeraar, maar laat deze jou weten dat 70% van de factuur wordt afgetrokken van het eigen risico. Je moet dan die 70% wel zelf betalen aan ons.

Rekenvoorbeeld:
Je krijgt een rekening van € 500 van Psychotraumacentrum Haarlem. De zorgverzekeraar laat jou weten dat je € 350 van deze factuur vergoed zou krijgen. Maar dat je nog een eigen risico hebt van € 385. Je moet nu € 350 overmaken aan Psychotraumacentrum Haarlem. Je eigen risico is gedaald naar € 35.

V: Ik heb de factuur van CZ betaald gekregen en daar heb ik iets anders mee betaald. Nu kan ik de factuur van Psychotraumacentrum Haarlem niet meer betalen. Wat nu?

A: Jij blijft verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan Psychotraumacentrum Haarlem. Als één of meerdere facturen onbetaald blijven, kunnen we de behandelingen tijdelijk opschorten totdat de betalingen zijn gedaan. Dat is niet goed voor jouw herstel, daar zijn we ons van bewust. Toch zien we geen andere mogelijkheid. De kosten die wij maken voor de behandeling, krijgen we maar voor een deel vergoed. We kunnen het ons niet veroorloven om dat deel niet te ontvangen. Bel ons in alle gevallen als je problemen hebt om de factuur te betalen.

V: ik heb maar een heel klein gedeelte van de factuur van CZ betaald gekregen. Betaal ik dit bedrag aan Psychotraumacentrum Haarlem?

A: belangrijk is om te kijken hoe dit bedrag opgebouwd is. Sommige labels van CZ  vergoeden maar 60% van onze factuur. Krijg je 60% uitgekeerd, dan betaal je dit bedrag aan ons.

Maar het kan ook zijn dat de verzekeraar een deel van je eigen risico heeft ingehouden. Je kunt op een overzicht van de verzekeraar zien of dat het geval is. Op dat overzicht staat het bedrag dat de verzekeraar zou hebben vergoed. En welk gedeelte daarvan als eigen risico wordt ingehouden. Belangrijk is dat je het bedrag betaalt dat de verzekeraar zou hebben vergoed.

Rekenvoorbeeld:
Je krijgt een factuur van € 400 van Psychotraumacentrum Haarlem. De verzekeraar stort € 45 euro op je rekening. Op het overzicht zie je dat de verzekeraar € 320 zou hebben vergoed (80%). Maar dat je nog een eigen risico had van € 275. Het bedrag dat je overmaakt aan Psychotraumacentrum Haarlem is € 320.

Behandeling

V: Hoe lang duurt een intakegesprek?

A: Tijdens de intake gaan wij met jou na wat het beste bij je past. In het algemeen duurt een intake ongeveer 1,5 uur. Besluit je om na de intake te stoppen of wordt je door verwezen, dan zal je intake worden gedeclareerd bij je zorgverzekeraar.

V: Hou ik dezelfde behandelaar gedurende mijn traject?

A: De behandelaar waar je het eerste intakegesprek mee hebt, blijft (vrijwel altijd) je individuele behandelaar tijdens je gehele behandeling. Mits er gekozen wordt voor een behandelvorm welke niet uitgevoerd wordt door de behandelaar in kwestie. Wanneer er om een gegronde reden onvrede is over je behandelaar, kan in overleg gezocht worden naar een andere behandelaar.

V: Hoe verloopt het proces van aanmelden tot en met de behandeling?

A: Voodat daadwerkelijk de behandeling plaats vindt, worden een aantal stappen doorlopen. Je leest alles op onze pagina: werkwijze.

Welke behandelingen bieden jullie?

V: Welke behandeling krijg ik bij Psychotraumacentrum Haarlem?

A: Iedereen krijgt een ander soort behandeling. Bij de intake kijken we waarmee we je kunnen helpen en wat je doelen zijn. En ook welke soort behandeling daarbij hoort. We hebben verschillende mogelijkheden: bijvoorbeeld EMDR, cognitieve gedragstherapie, exposure en schematherapie. De behandelaar kijkt samen met jou naar wat je nodig hebt en wat bij je past.

V: Wat is schematherapie?

A: Schematherapie wordt veel ingezet bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Het is een bewezen effectieve vorm van psychotherapie. Ook helpt het bij mensen met langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Met je therapeut ga je op zoek naar de hardnekkige patronen die problemen veroorzaken. Deze probeer je te veranderen. Waar komen deze patronen vandaan? Welke ervaringen in je jeugd hebben daar invloed op gehad? Je leert de patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor kun je beter richting geven aan je leven en relaties met andere verbeteren. Op onze website staat een video die je nog wat meer achtergrond geeft.

V: Wat is imaginaire exposure?

A: Imaginaire Exposure is een vorm van cognitieve gedragstherapie die onder andere gebruikt wordt bij traumaverwerking. Een trauma kan ontstaan als je een schokkende gebeurtenis hebt meegemaakt.
Tijdens de Imaginaire Exposure-therapie ga je samen met je behandelaar in een veilige omgeving in gedachten terug naar een gebeurtenis. Je vertelt tijdens de sessies over jouw trauma, je herbeleeft het. Je probeert dit zo veel mogelijk in detail te doen. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld naar bepaalde geuren of kleuren tijdens de schokkende gebeurtenis te vragen.

Het lijkt tegenstrijdig om traumatische herinneringen op te halen. Het trauma roept veel angst op en dat wil je niet voelen. Maar door de herinnering te vermijden, wordt het probleem op lange termijn erger. Het is geen blijvende oplossing.

Door steeds opnieuw over je trauma te vertellen, wen je aan de angst. Deze neemt geleidelijk af. Ook zullen je emoties die je hierbij voelt langzaam afnemen. Je krijgt controle over je herinnering en herbelevingen, nachtmerries en flashbacks zullen afnemen.

V: Wat is EMDR?

A: EMDR is een therapie die gebruikt wordt om trauma’s te verwerken. De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization Reprocessing. Bij een EMDR-behandeling helpen we je om de emotionele lading bij een heftige herinnering te verminderen.

Een trauma kan behoorlijk wat klachten geven. Zo kun je last krijgen van angst, paniek en herbelevingen. Of je gaat bepaalde situaties vermijden. Tijdens de EMDR-behandeling stelt de behandelaar je een aantal vragen. Je denkt hierdoor terug aan de nare gebeurtenis waardoor een trauma is ontstaan en de therapeut verzamelt informatie over de gebeurtenis.

Daarna start het verwerkingsproces. Je behandelaar vraagt je opnieuw aan de gebeurtenis te denken. Ondertussen leidt jouw behandelaar je af door bijvoorbeeld met zijn of haar vingers heen en weer te bewegen. Deze beweging volg je met je ogen, terwijl je aan de herinnering denkt.

Doordat je hoofd veel tegelijkertijd moet verwerken, vervaagt het beeld aan je herinnering. Het gaat niet helemaal weg, maar de emotionele lading van de herinnering neemt af.

Het gevolg is dat je weer beter terug kunt denken aan bepaalde situaties, zonder daarbij angst of paniek te ervaren. Je wordt niet meer overmand door emoties op het moment dat iets of iemand je aan de gebeurtenis doet herinneren. De herbelevingen worden minder en ook je vermijdingsgedrag neemt hierdoor af.

V: Wat is farmacotherapie?

A: Farmacotherapie betekent dat je psychische klachten behandelt met medicijnen. Medicatie kan de klachten verminderen of wegnemen. Soms zorgen storingen in het lichaam ervoor dat sommige stoffen teveel of te weinig worden aangemaakt. Dat kan grote gevolgen hebben. Passende medicatie kan die storingen corrigeren, waardoor klachten verdwijnen.

Medicatie wordt ook vaak gecombineerd met andere therapieën. Dat komt omdat medicatie de werking van andere therapieën kan versterken of verbeteren. Alleen een psychiater of (huis)arts mag medicatie voorschrijven. Onze psychiater kijkt vooraf goed naar hoeveel en hoe lang je medicijnen zou moeten gebruiken. Ook legt onze psychiater uit met welke bijwerkingen je te maken kunt krijgen.