Wachttijden

Bijgewerkt 17-1-2020: Momenteel nemen we alleen mensen aan met een verwijzing naar de Basis GGZ.

Basis GGZ
Voor de Basis GGZ streven we naar zo’n kort mogelijke wachttijd. De wachttijden zijn afhankelijk van de toegekende budgetten en voorwaarden van je zorgverzekeraar.

Specialistische GGZ

Voor de Specialistische GGZ nemen we momenteel geen mensen aan.

Deelname aan de groepsbehandeling Schematherapie is alleen mogelijk als je daarnaast al een lopende individuele schematherapiebehandeling hebt.

Wachttijdbemiddeling

Als er sprake is van een tijdelijke aanmeldingsstop of een wachtlijst, dan kun je de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen bij het zoeken naar een andere therapeut, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een therapeut een intakegesprek krijgt, en zodat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.