Wachttijden

(Bijgewerkt op 22-09-2023)

Lichte tot matige klachten

Voor patienten met lichte tot matige angstklachten als gevolg van een eenmalige ingrijpende gebeurtenis (de voormalige Basis GGZ) geldt momenteel een aanmeldstop. Dat betekent dat je niet voor de wachtlijst kunt aanmelden. Wij hopen u snel weer te kunnen ontvangen.

Ernstige klachten

Voor ernstige klachten als gevolg van meerdere ingrijpende gebeurtenissen (de voormalige Specialistische GGZ) geldt momenteel een aanmeldstop. Dat betekent dat je niet voor de wachtlijst kunt aanmelden. Wij hopen je snel weer te kunnen ontvangen.

Schematherapie

Wij nemen geen patiënten aan voor (alleen) een schematherapie behandeling.

Wachttijden per zorgverzekeraar 2023

Wachttijden zijn mede afhankelijk van het budget wat wij van de zorgverzekeraar krijgen én de voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt. Het kan gebeuren dat het budget voor een bepaalde verzekering snel op raakt óf dat de voorwaarden het niet toelaten dat er meer patienten worden aangenomen. Wat dit voor jou betekent in 2023 kun je hier nakijken (wachttijden en budget per verzekeraar).

Wachttijdbemiddeling

Als er sprake is van een tijdelijke aanmeldingsstop of een wachtlijst, dan kun je de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen bij het zoeken naar een andere therapeut, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een therapeut een intakegesprek krijgt, en zodat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.