Wachttijden

De wachttijden zijn afhankelijk van de toegekende budgetten en voorwaarden van je zorgverzekeraar. Helaas zijn de wachttijden op dit moment langer dan we willen omdat de toegekende budgetten op zijn of dat er bepaalde voorwaarden worden gesteld.

Basis GGZ
Voor verzekerden van (de labels vallend onder) VGZ geldt voor de Basis GGZ een wachttijd van 6-8 weken.

Voor de overige verzekeringsmaatschappijen geldt een wachttijd van circa 10 weken. We nemen momenteel geen patienten aan van Menzis/ Ander Zorg en CZ/ OHRA.

Alleen verzekerden van Zilveren Kruis/ Achmea met een restitutiepolis kunnen momenteel in behandeling worden genomen. Je kan contact met mij opnemen om te bespreken hoe je hiervoor een aanvraag kan doen.

Indien je een naturapolis hebt bij Zilveren Kruis/ Achmea dan kunnen wij in 2019 helaas geen behandeling starten wegens het bereiken van het toegekende budget.

Specialistische GGZ

Alleen verzekerden die vallen onder DSWZorg en zekerheid, Eno, ONVZ Zorgverzekeraar, VvAA of PNO Zorg kunnen zich momenteel aanmelden voor de Specialistische GGZ. Dan geldt een wachttijd van 12 weken.

Voor verzekerden van andere verzekeringsmaatschappijen hebben we momenteel een aanmeldstop voor de Specialistische GGZ. 

Wachttijdsbemiddeling

Als er sprake is van een tijdelijke aanmeldingsstop of een wachtlijst, dan kun je de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen bij het zoeken naar een andere therapeut, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een therapeut een intakegesprek krijgt, en zodat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.