Informatie voor verwijzers

je kunt ons Kiezen voor Psychotraumacentrum Haarlem betekent kiezen voor focus op specialisatie en kwaliteit. Psychotraumacentrum Haarlem biedt medisch-specialistische geestelijke gezondheidszorg (BGGZ én SGGZ). Wij zijn gespecialiseerd in psychotraumaklachten en klachten die ontstaan zijn als gevolg van één of meerdere ingrijpende gebeurtenis(sen). Wij werken nauw samen met huisartsen en POH-GGZ’s uit de regio. Wij behandelen zowel face-to-face als online. Wij beschikken over een psychiater in het behandelteam.

Exclusiecriteria

Wij kunnen geen passende behandeling bieden wanneer er sprake is van:

  • ernstige suïcidaliteit
  • acute psychose
  • actueel middelengebruik en medicijnverslaving.

In deze gevallen zullen we met je overleggen waar je de behandeling kan starten zodat een patiënt kan toewerken naar een vervolgtraject bij ons.

Afbouw medicatie

Uit onderzoek is gebleken dat een traumabehandeling zonder medicatie het meest effectief is (Steenen et al., 2023). Aangezien medicatie zoals benzodiazepines, mirtazapine, quetiapine, trazodon, promethazine, etc. een dempend effect hebben op de traumabehandeling, willen wij je verzoeken om bij doorverwijzing alvast te starten met de afbouw van deze medicatie.

Overleg?

Wil je overleggen met één van onze behandelaars? Dan kan! Dagelijks maken wij tijd beschikbaar voor overleg. We helpen je graag op weg met een ingewikkelde casus of verwijzingsvraagstuk. Ook wanneer de behandeling met je patiënt is vastgelopen of je behoefte hebt aan een frisse blik. Wij kijken graag met je mee.

Je kunt ons secretariaat bellen voor hert achterlaten van je gegevens (en dan belt een van de behandelaars terug) of mailen. Bij twijfel over de indicatiestelling stellen wij vooroverleg op prijs.

Verwijzen

Je patiënt verwijzen naar Psychotraumacentrum Haarlem kan op verschillende manieren:

  1. Verwijzing via Zorgdomein

Je kunt eenvoudig digitaal naar Psychotraumacentrum Haarlem verwijzen via ZorgDomein. Indien je bent aangesloten vindt je in ZorgDomein ons actuele zorgaanbod en relevante informatie voor patiënten over de afspraakprocedures, toegangstijden en de verwijscriteria. Daarbij kan vanuit het Huisartsen Informatiesysteem (HIS) relevante informatie automatisch in de verwijsbrief worden geplaatst en via ZorgDomein veilig elektronisch verzonden naar Psychotraumacentrum Haarlem.

  1. Verwijzing op papier

Hiervoor kun je gebruikmaken van je eigen verwijsbrief. De verwijzing verstuur je vervolgens per mail of per post naar:

Psychotraumacentrum Haarlem
T.a.v. Secretariaat
Alexanderstraat 10
2011 VE  Haarlem

Inhoud verwijsbrief

In de verwijsbrief dient er een vermoeden van een DSM-V benoemde stoornis zijn opgenomen én wat de zorgzwaarte is (voormalige Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ).

Na ontvangst van deze verwijzing, nemen wij direct contact op met jouw cliënt voor de verdere planning. Mochten wij niet de meest passende zorg kunnen bieden, dan denken wij graag mee over een goede oplossing.

 

i

Psychotraumacentrum Haarlem is aangesloten op Zorgdomein.