Wij zijn harstikke trots!

Met ons team streven wij er iedere dag naar om jou de beste zorg te bieden. Daarom is het voor ons van groot belang om na jouw behandeling deze zorg te evalueren. Wij vragen daarom aan iedere patiënt na afloop van de behandeling de ‘client tevredenheid lijst CQI’ in te vullen. De uitkomst van al deze scores over het jaar 2023 maakt ons als team hartstikke trots.

 Wat werd er verder precies gevraagd?

Bij het onderwerp ‘bejegening’ werden de volgende vragen gesteld:
• Nam uw behandelaar u serieus?
• Heeft uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?
Wij kregen voor dit onderdeel het cijfer: 4,91 (op een schaal van 5)

Bij het onderwerp ‘informatie behandeling’ werden de volgende vragen gesteld:
• Zijn de voor- en nadelen uitgelegd van de behandelingen die er voor uw klachten zijn?
• Kreeg u informatie over hoe u met uw klachten om kunt gaan?
• Kreeg u informatie over het resultaat dat u van de behandeling kon verwachten
Wij kregen voor dit onderdeel het cijfer: 4,63

Bij het onderwerp ‘samen beslissen’ werden de volgende vragen gesteld:
• Kon u meebeslissen over de behandeling?
• Heeft u samen met uw behandelaar het doel van de behandeling vastgesteld?
• Is er rekening gehouden met uw wensen binnen de behandeling? (Bijvoorbeeld de plek, het aantal sessies, het tijdstip, alleen of in een groep, man of vrouw als behandelaar)?
Wij kregen voor dit onderdeel het cijfer: 4,75 (op een schaal van 5)

Bij het onderwerp ‘uitvoering behandeling’ werden de volgende vragen gesteld:
• Was de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten?
• Bent u tevreden over het resultaat van uw behandeling?
Wij kregen voor dit onderdeel het cijfer: 4,63 (op een schaal van 5)

Wat betekent dit voor ons?

Het is ons gelukt om de hoge scores die wij kregen van onze cliënten over 2022 sterk vast te houden.

Ook in 2023 heeft een deel van de behandeling geheel of gedeeltelijk online plaatsgevonden. We zijn er dan ook blij mee dat de cliënten de uitvoering van de behandeling een 4,63 geven. Dit betekent dat we zowel online als op onze locatie goede zorg kunnen leveren. Daarnaast zien we dat de patienten een hoog cijfer (4,91) geven voor de ‘bejegening’. We zijn tevreden dat onze persoonlijke benadering hierin terug te zien valt.

Er zijn ook aandachtspunten. Op het onderdeel ‘Samen beslissen’ en ook Informatie behandeling zien we nog ruimte voor verbetering. Ieder jaar maken wij een verbeterplan: dit jaar zal nagegaan worden hoe we deze onderdelen kunnen verbeteren.