EMDR therapie bij mensen met ernstige kortademigheid (COPD)

Wij zijn er supertrots op dat onze collega Nicky Slobbe (bij ons werkzaam als GZ-psycholoog) als co-auteur heeft bijgedragen aan een onderzoek naar het effect van EMDR als angstbehandeling bij ernstige COPD.

Het vermoeden is namelijk dat als eerdere, ingrijpende ervaringen met luchtgebrek minder levendig worden door EMDR, patiënten nieuwe aanvallen van kortademigheid ook minder intensief beleven.

Het onderzoek, waaraan Nicky Slobbe heeft meegewerkt, geeft goede hoop.  Vaak is er na behandeling met EMDR minder angst bij de patient voor nieuwe aanvallen. En dat scheelt enorm.

“We geloven dat deze behandeling de levenskwaliteit van COPD-patiënten met angst echt zal verbeteren.”

Bron: EMDR magazine 31, jaargang 11, april 2023.