Zorg Prestatie Model

Vooraf

Met ingang van 1 januari 2022 is de wijze waarop een zorgaanbieder binnen de GGZ factureert, ingrijpend veranderd. De zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) zijn verdwenen en daarvoor in de plaats is het Zorg Prestatie Model (ZPM) gekomen.

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Het is een model waarbij eenvoud voorop staat. Dus met eenvoudige regels, duidelijke nota’s en geen onnodige administratie.

Aan de kwaliteit van onze zorg verandert niets, wel de wijze waarop uw zorg wordt gedeclareerd. In plaats van één factuur aan het einde van de behandeling, wordt vanaf 1 januari 2022 door ons maandelijks ieder contact met uw behandelaar bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Tarieven

De tarieven die wij voor onze dienstverlening in rekening mogen brengen worden bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit, de NZA. Deze tarieven zijn terug te vinden via deze link. De tarieven zijn gebaseerd op opleidingsniveau / specialisatie, behandelsetting en tijdsinvestering van de behandelaren. Bijvoorbeeld, de prijs voor een consult bij een psychiater is hoger dan een consult met een (wetenschappelijk opgeleide) psycholoog. Daarnaast is een intake c.q. onderzoek-consult hoger geprijsd dan een behandelconsult door de extra indirecte tijd die daar met het onderzoek gepaard gaat.

De NZA heeft bepaald dat er consulten in rekening mogen worden gebracht van tenminste 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 of 120 minuten, welke elk een eigen prijsstelling kennen. Er is dus geen sprake van een tarief per uur. Indirecte tijd (bijvoorbeeld tijd voor het schrijven van een gespreksverslag of een brief) wordt niet in rekening gebracht. Deze kosten zijn voortaan verrekend in een extra opslag op het consulttarief.

Wijze van tijdsregistratie

De tijd die in de agenda is gereserveerd bepaalt het tarief, ook als het consult iets korter of iets langer duurde. Bijvoorbeeld: voor een behandelconsult wordt 45 minuten in de agenda geregistreerd. Het bijpassende tarief wordt gehanteerd, ook als het consult in werkelijkheid 40 minuten of 50 minuten duurt. Wanneer een consult meer dan 15 minuten afwijkt van de geplande tijd wordt de consult tijd aangepast. Bijvoorbeeld: een behandelconsult staat gepland voor 45 minuten maar loopt uit tot 70 minuten. In dit geval zal een consult van 60 minuten worden gedeclareerd.

Wat kost een behandeling?

Het is goed om te weten dat een behandeling wordt vergoed per gesprek. Binnen de GGZ gelden maximumtarieven per behandeltraject. Deze tarieven zijn terug te vinden op de website van de NZa. Wij declareren de behandelsessie maandelijks bij de zorgverzekeraar. Dit doen we vanaf het eerste (intake)gesprek. Dat betekent dat je, ook na één gesprek, al een rekening krijgt van je zorgverzekeraar.