Uitkomsten cliënt tevredenheid vragenlijst CQI 2021

Tevredenheid van cliënten is voor Psychotraumacentrum Haarlem heel erg belangrijk. Daarom meten wij de cliënt tevredenheid met de vragenlijst: “CQ-index Geestelijke Gezondheidszorg” om indien noodzakelijk onderdelen te verbeteren. De zorg die wij verlenen willen wij dus duurzaam optimaliseren en structureel verbeteren.

Dit rapport geeft een indruk van de tevredenheid van cliënten die in 2022 een vragenlijst hebben ingevuld. Ter vergelijking zijn daarnaast de uitkomsten van het jaar 2021 opgenomen.

Tabel 1 Score vier thema’s CQI 2022 en 2021 

Deze tabel geeft vier thema’s weer: de schaal uitvoering behandeling, samen beslissen, informatie behandeling en bejegening. Daarnaast zijn er verschillende andere ervaringsvragen gesteld (Tabel 2). Op het rapportcijfer na (10 puntenschaal) , worden alle vragen op een 5-puntenschaal beantwoord.

Vragen aan cliënten

De schaal uitvoering behandeling (max score 5) bestaat uit de volgende vragen:

  • Was de behandeling naar uw mening de juiste aanpak voor uw klachten?
  • Bent u tevreden over het resultaat van uw behandeling?

Antwoorden: 1 = nee, helemaal niet; 2 = een beetje; 3 = deels; 4 = grotendeels; 5 = ja, helemaal;

De schaal samen beslissen:

  • Kon u meebeslissen over de behandeling?
  • Heeft u samen met uw behandelaar het doel van de behandeling vastgesteld?
  • Is er rekening gehouden met uw wensen binnen de behandeling? (Bijvoorbeeld de plek, het aantal sessies, het tijdstip, alleen of in een groep, man of vrouw als behandelaar)

Antwoorden: 1 = nee, helemaal niet; 2 = een beetje; 3 = deels; 4 = grotendeels; 5 = ja, helemaal;

De schaal bejegening:

  • Nam uw behandelaar u serieus?
  • Heeft uw behandelaar u dingen op een begrijpelijke manier uitgelegd?

Antwoorden: 1 = nee, helemaal niet; 2 = een beetje; 3 = deels; 4 = grotendeels; 5 = ja, helemaal;

De schaal informatie behandeling:

  • Zijn de voor- en/of nadelen uitgelegd van de behandelingen die er voor uw klachten zijn?
  • Kreeg u informatie over hoe u met uw klachten om kunt gaan?
  • Kreeg u informatie over het resultaat dat u van de behandeling kon verwachten?

▪ Antwoorden: 1 = nee, helemaal niet; 2 = een beetje; 3 = deels; 4 = grotendeels; 5 = ja, helemaal;

Wat betekenen de scores voor ons?

++De drie scores: samen beslissen, informatie behandeling en bejegening hebben wij ondanks de hoge scores van 4,82, toch kunnen verbeteren. Wij zijn tevreden dat onze persoonlijke benadering hierin terug valt te zien. Daarbij zijn wij tevreden dat het actieplan wat wij in 2021 hebben uitgevoerd, de score ‘samen beslissen’ aanzienlijk heeft doen verbeteren van 4,05 naar 4,92.

++De score: uitvoeren van de behandeling is – ondanks dat het verschil minimaal is – gezakt van 4,8 naar 4,66. Ondanks de prachtige score zien wij ruimte voor verbetering door nog meer aandacht te hebben voor de uitvoering ervan. Wekelijks zullen wij de behandeling van de patienten evalueren.

++Op de score welke de cliënten als rapportcijfer voor de behandeling in het algemeen aan ons gaven zijn we vreselijk trots. Dit cijfer hebben wij kunnen verbeteren van 9,0 naar 9,2.