Voor 2023 hebben wij contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars.

Psychotraumacentrum Haarlem kiest bewust voor het afsluiten van contracten met zorgverzekeraars. Het kan wel betekenen dat wij bij sommige verzekeraars een beperkte ruimte hebben om cliënten te behandelen. Dit komt omdat deze zorgverzekeraars ons een beperkt budget toekennen. Ook bepaalde voorwaarden van de zorgverzekeraar zorgen er voor dat we minder mogelijkheden hebben om cliënten aan te nemen. Bekijk het overzicht van de wachttijden bij Psychotraumacentrum Haarlem.

Wil je meer weten?

Cliënten die meer willen weten over zorgbemiddeling, vergoeding van de behandeling en of eigen risico, adviseren wij contact op te nemen met hun zorgverzekeraar.