Marcella Pommée

Klinisch psycholoog BIG
Psychotherapeut BIG

mail
06-12565441

 

 

 

Wanneer je ingrijpende gebeurtenissen meemaakt, neemt vaak je veerkracht af. Mijn ervaring is dat het niet altijd makkelijk is om dan hulp te vragen. In mijn behandeling streef ik ernaar om, samen met jou, een team te vormen om zo je klachten te verminderen. Een goede samenwerking leidt immers tot een betere behandeling!

Jij staat centraal. Startpunt van de behandeling is een helder plan waarbij wij toewerken naar het verminderen van jouw klachten. Bij traumabehandeling maak ik altijd gebruik van wetenschappelijke technieken waarvan we weten dat die goed werken. Soms is het noodzakelijk om een methode aan te passen zodat deze ook bij jou aanslaat. Of om een aanvullende traumaverwerkingsmethode te kiezen.

Mijn ervaring leert dat het voor de meeste mensen met psychotraumaklachten niet vanzelfsprekend is om steun te vragen. Ik streef er daarom altijd naar belangrijke mensen uit jouw omgeving bij de behandeling te betrekken. De afgelopen 20 jaar heb ik als klinisch psycholoog en veel ervaring opgedaan in de behandeling van mensen die ernstig getraumatiseerd zijn, onder andere bij Centrum ‘45. Ik ben gespecialiseerd in de behandeling van beroepsgerelateerde psychotraumaklachten. Daarnaast ben ik supervisor psychotherapie, EMDR en schemagerichte therapie. En ik verzorg regelmatig opleidingen over traumabehandeling. 

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (supervisor)
 • Vereniging EMDR Nederland (supervisor)
 • Vereniging voor gedragstherapie en Cognitieve therapie (supervisor)
 • Vereniging voor Schematherapie (supervisor)
 • Landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten
 • Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en groepstherapie
 • Nederlandstalige vereniging voor Psychotrauma
 • CRKBO Geregistreerd Docent

BIG registraties

 • Psychotherapeut 79053197516
 • GZ-psycholoog 59053197525
 • Klinisch psycholoog 59053197525

AGB-code

Persoonlijke AGB-code: 94004802

Talen:

 • Nederlands