Leden voor cliëntenraad

Nieuw samen te stellen cliëntenraad

Psychotraumacentrum Haarlemvindt het belangrijk dat clienten meedenken over ons werk. Mogelijk wil jij, als (voormalig) cliënt van Psychotraumacentrum Haarlem, hieraan je bijdrage leveren. Op die manier wordt je actief betrokken bij interne en externe ontwikkelingen van onze organisatie.

Het doel van de cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van cliënten, het afstemmen van beleid, zorg en organisatie van de zorginstelling op de wensen en belangen van de cliënten. Op deze manier kan de kwaliteit van de zorg worden versterkt.

Wij denken aan twee á drie vergaderingen per jaar, welke in overleg worden gepland. Leden van de cliëntenraad ontvangen een bijdrage voor hun werkzaamheden.

Wanneer je belangstelling hebt kan je dit aangeven bij jouw behandelaar en/of contact opnemen met Marcella Pommée (06-12565441) of je behandelaar.