Kwaliteit, klachten en privacy

Kwaliteit

In het kwaliteitstatuut van Psychotraumacentrum Haarlem staat beschreven hoe bij ons de zorg is geregeld. 

De GZ-psychologen en psychotherapeuten die bij Psychotraumacentrum Haarlem werken, hebben ieder een eigen kwaliteitsstatuut. Deze kwaliteitsstatuten liggen ter inzage in de praktijk of zijn op te vragen bij info@psychotraumacentrum-haarlem.nl.

Klachten

Als je niet tevreden bent over de behandeling of de manier waarop je werd benaderd, hopen wij uiteraard dat je dit met ons bespreekt.
Mochten wij er niet uitkomen dan heb je de mogelijkheid om een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg te benaderen.

Privacy

In de zorg is privacy een belangrijk onderwerp. Als client moet je ervan uit kunnen gaan dat gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij hebben daarom een Privacy policy opgesteld.

Daarbij maken wij altijd afspraken met je, over hoe wij met jouw informatie omgaan. Wij mogen bijvoorbeeld geen contact met je huisarts opnemen zonder jouw toestemming. Vòòr het eerste gesprek sturen we je een toestemmingsverklaring. Daarop kun je aangeven welke informatie met wie gedeeld mag worden.

Algemene voorwaarden

Download hier onze Algemene voorwaarden.