Ongecontracteerde zorg

(CZ, Nationale Nederlanden, OHRA en PZP)

Met de zorgverzekeraar CZ en de daar onder hangende labels hebben wij voor 2023 geen contract kunnen afsluiten (ongecontracteerde zorg). Ondanks dat wij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven hanteren, heb je bij ons toch géén eigen bijdrage. Wij vergoeden de kosten die je zorgverzekeraar niet vergoedt, met uitzondering van je eigen risico.

Hoe werkt dat?

Wat dekt de verzekering?

Uw zorgverzekeraar vergoedt onze zorg, ondanks dat wij geen contracten hebben. Voorwaarde is dat u een geldige verwijzing heeft van uw huisarts. Bij sommige zorgverzekeraars is vooraf een akkoordverklaring of een machtiging nodig. Controleer dit zelf bij uw zorgverzekeraar.

Wat betaal ik zelf?

Iedereen van 18 jaar en ouder die zorg krijgt uit de basisverzekering, betaalt jaarlijks een verplicht eigen risico. Het eigen risico van de ziektekostenverzekering betaalt u zelf. De hoogte van dit eigen risico heeft u bij het afsluiten van de verzekering vastgelegd. Bij niet-gecontracteerde zorg wordt een openstaand eigen risico in mindering gebracht op de vergoeding die de zorgverzekeraar uitkeert. Voor deze kosten bent u zelf verantwoordelijk.

Met welke polissen kan ik mij aanmelden (mits er geen aanmeldstop is)?

CZ                                                                                                Nationale Nederlanden                                          OHRA

CZ Zorgbewust polis                                                                  Zorg voordelig                                                            Alle polissen
CZ Zorg- op- maat polis                                                             Zorg Vrij
CZ Zorgkeuze polis

Politie Zorgpolis                                                                       CZ direct
PZP-zorgbewustpolis
PZP- Zorg op maat polis
PZP-zorgkeuze polis

Uitzondering

CZ Just nemen wij niet in behandeling

Vergoeding en facturering van gecontracteerde en ongecontracteerde zorg

De vergoeding en het factureren werkt bij de gecontracteerde en ongecontracteerde zorg anders als dat u gewend bent. Hier leggen wij uit hoe het werkt.