Ongecontracteerde zorg

(CZ, Nationale Nederlanden, OHRA en PZP)

Met de zorgverzekeraar CZ en de daar onder hangende labels hebben wij voor 2024 geen contract kunnen afsluiten. Ondanks dat wij de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven hanteren, heb je bij ons toch géén eigen bijdrage. Wij vergoeden de kosten die je zorgverzekeraar niet vergoedt, met uitzondering van je eigen risico.

Iedereen van 18 jaar en ouder die zorg krijgt uit de basisverzekering, betaalt jaarlijks een verplicht eigen risico. Het eigen risico van de ziektekostenverzekering betaalt u zelf. De hoogte van dit eigen risico heeft u bij het afsluiten van de verzekering vastgelegd. Bij niet-gecontracteerde zorg wordt een openstaand eigen risico in mindering gebracht op de vergoeding die de zorgverzekeraar uitkeert. Voor deze kosten bent u zelf verantwoordelijk.

Voorschotnota CZ vooraf je behandeling

Je kunt – als er geen aanmeldstop is – onder voorwaarden onder behandeling komen. Voordat de behandeling start én maandelijks gedurende de behandeling een voorschotnota ontvangen, waarbij het bedrag afhankelijk is van de te verwachten behandeling (deze voorschot nota’s zijn niet bedoeld om in te dienen bij CZ). Bij de start van de behandeling dient 7 dagen vóórdat de behandeling start de voorschot nota te zijn voldaan.

Maandelijks ontvang je ook een declaratie tegen het standaard NZa-tarief (zie www.nza.nl (standaardtarieven GGZ 2024). Deze declaratie kun je vervolgens indienen bij CZ. Een voorschotnota krijg je ook als je aan het einde van een kalenderjaar de overstap maakt naar CZ of onderliggende labels.

Met welke polissen kan ik mij aanmelden (mits er geen aanmeldstop is)?

CZ                                                                                                Nationale Nederlanden                                          OHRA

CZ Zorgbewust polis                                                                  Zorg voordelig                                                            Alle polissen
CZ Zorg- op- maat polis                                                             Zorg Vrij
CZ Zorgvariatiepolis

Politie Zorgpolis                                                                       CZ direct
PZP-zorgbewustpolis
PZP- Zorg op maat polis
PZP-Zorgvariatiepolis

Uitzondering: CZ Just nemen wij niet in behandeling

Vergoeding en facturering van gecontracteerde en ongecontracteerde zorg

De vergoeding en het factureren werkt bij de gecontracteerde en ongecontracteerde zorg anders als dat u gewend bent. Hier leggen wij uit hoe het werkt.