Cliënt tevredenheidsonderzoek 2022. Ons cijfer: 9,2!

Tevredenheid van cliënten is voor Psychotraumacentrum Haarlem heel belangrijk. Dit rapport geeft een indruk van de tevredenheid van cliënten die in 2022 een vragenlijst hebben ingevuld. Ter vergelijking zijn daarnaast de uitkomsten van het jaar 2021 opgenomen. Wij zijn trots op het cijfer van 9,2.  

De cliënten zijn op vier thema’s bevraagd. Tabel 1 geeft de vier thema’s weer: de schaal uitvoering behandeling, samen beslissen, informatie behandeling en bejegening. Op het rapportcijfer na, worden alle vragen op een 5-puntsschaal beantwoord.