Corona-patiënten en het Post intensive Care Syndroom (PICS)

Patiënten met het CORONA-19-virus kunnen na IC-opname last krijgen van het Post Intensive Care Syndroom (PICS). PICS omvat de nieuwe of verergerde klachten die ontstaan ten gevolge van een kritieke ziekte (zoals Corona) in combinatie met een intensive care (IC) behandeling.

PICS bestaat uit lichamelijke, cognitieve (kennis opnemen en verwerken, denken, geheugen, praten) en psychische problemen (angst, depressie, post traumatisch stress syndroom) en een verminderde kwaliteit van leven.

PICS beperkt zich niet tot alleen de patiënt. Naasten (familie, partner, enz,) kunnen ook PICS ontwikkelen, dat wordt het Post Intensive Care Syndroom Familie genoemd, of PICS-F. Dit bestaat uit psychische problemen, zoals een angststoornis, depressie, post traumatische stress stoornis of, wanneer de patiënt is overleden, een gestoorde rouwverwerking bij de naaste. Deze video geeft je achtergrondinformatie over PICS.

Bron: IC connect

Samenwerking bij de revalidatie na PICS

Samen met een aantal zorgprofessionals uit Haarlem bieden wij een samenhangende vorm van zorg aan specifiek voor Corona patiënten. Deze revalidatiezorg is toegesneden op de behoeften van de patiënt en wordt verleend door deze zorgprofessionals op basis van afspraken over samenwerking, afstemming en daardoor korte lijnen.

Aanmelden?

Na aanmelding kan het intakegesprek en de start van een behandeling binnen een aantal dagen plaatsvinden. Indien nodig plannen we een huisbezoek. Je kunt hiervoor direct contact opnemen met Marcella Pommée. 

Samenwerkende partners

Vrijgevestigde dietisten Zuid-Kennemerland

Fysiotherapie Haarlem-Noord

Ergotherapie Kennemerland

Logopedisch Centrum Haarlem