Wachttijden per zorgverzekeraar

Bijgewerkt op 10-06-2022

Wachttijden zijn mede afhankelijk van het beschikbare budget en de voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt. Het kan gebeuren dat het budget voor een bepaalde verzekering op raakt óf dat de voorwaarden het niet toelaten dat er patienten worden aangenomen. Bekijk de actuele stand van zaken van de zorgverzekeraars voor 2022.

Lichte tot matige klachten (voormalige Basis GGZ)

Voor angstklachten als gevolg van een eenmalige ingrijpende gebeurtenis (de voormalige Basis GGZ) hebben wij bij de meeste zorgverzekeraars een;

  • Aanmeldingswachttijd (tijd tussen aanmelding en intakegesprek) van 4 weken
  • Behandelingswachttijd (tijd tussen intake en start behandeling) is 4 weken.

Ernstige klachten (voormalige Specialistische GGZ)

Voor angstklachten als gevolg van meerdere ingrijpende gebeurtenissen (de voormalige Specialistische GGZ) hebben wij bij de meeste  zorgverzekeraars een;

  • Aanmeldingswachttijd (tijd tussen aanmelding en intakegesprek) van 4 weken
  • Behandelingswachttijd (tijd tussen intake en start behandeling) is 4 tot 8 weken

We nemen geen patienten aan voor (alleen) een schematherapie behandeling.

Wachttijdbemiddeling

Als er sprake is van een tijdelijke aanmeldingsstop of een wachtlijst, dan kun je de zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen bij het zoeken naar een andere therapeut, zodat je binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een therapeut een intakegesprek krijgt, en zodat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.