Workshop ‘Bevallings gerelateerde PTSS en klachten’

Sommige vrouwen (en hun partners) ervaren de bevalling als traumatisch, soms zelfs zodanig dat klachten ontstaan passend bij een posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Psychische klachten hebben in het algemeen een negatieve invloed op de kwaliteit van leven. Daarnaast zijn bevallings gerelateerde PTSS-klachten vaker verbonden met een verstoorde moeder-kindbinding, problemen in de partnerrelatie en het vermijden van volgende zwangerschappen.

Om de zorgverleners voor de begeleiding van vrouwen rondom zwangerschap, bevalling en postpartum handvatten te kunnen bieden, is eind 2019 daarom de NVOG richtlijn ‘Bevallingsgerelateerde posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en posttraumatische-stressstoornisklachten (PTSS- klachten)’ verschenen.

Gratis online workshop

Om beide werelden bij elkaar te brengen én om u nog meer inhoudelijk te informeren over deze klachten, bieden wij u een gratis online workshop aan.

Inhoud workshop

Tijdens deze workshop zullen wij, aan de hand van praktische casussen, de richtlijn toelichten. Wij zullen u daarbij een aantal handvaten aanbieden zodat het voor u makkelijker wordt om deze klachten te identificeren, te begeleiden en eventueel te verwijzen. Ook de mogelijkheden voor preventie en behandeling zullen we kort demonstreren. Vanzelfsprekend is er de mogelijkheid om vragen te stellen of casussen voor te leggen.

Plaats en data online workshop:

Deze workshop wordt online (via Zoom) verzorgd op:

11 mei 2021 van 16.30 uur tot 17.30 uur

U kunt zich per mail opgeven voor deze bijeenkomst via: info@psychotraumacentrum-haarlem.nl.