Exposure groep: doorbreek de vermijding

Exposure groep: doorbreek de vermijding In het nieuwe jaar starten we op vrijdag 07 januari 2022 een groepsbehandeling voor mensen met Posttraumatische stressklachten (PTSS). In deze groepsbehandeling ga je leren om de vermijding te doorbreken door actief moeilijke...

Verbeter je zelfbeeld: Online cursus start 08.12.21 – (8x)

Verbeter je zelfbeeld: Online cursus start 08.12.21 – (8x) Veel mensen hebben last van een negatief beeld van zichzelf. Dit kan zich uiten in negatieve gedachten zoals ‘iedereen doet het beter dan ik’ en ‘ik ben raar’. Deze gedachten kunnen leiden tot klachten...

Extra ingelaste Intensieve Traumabehandeling December

Extra ingelaste Intensieve Traumabehandeling December Door de vele aanmeldingen heeft Psychotraumacentrum Haarlem besloten een extra intensieve ambulante traumabehandeling (IAT) in te lassen. Deze extra behandeling vindt plaats in de maand december. De eerste IAT zal...

Kenmerken en gevolgen van PTSS

Kenmerken en gevolgen van PTSS In november organiseren wij op de dinsdagochtend  vier online voorlichtingsbijeenkomsten over PTSS. In deze bijeenkomsten zullen wij meer uitleg geven over wat PTSS precies inhoudt en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. Aan de hand van...

POH-GGZ’ers online bijeenkomst, 02 september

POH-GGZ’ers online bijeenkomst, 02 september De zomervakantie loopt bijna op zijn einde. Het wordt weer tijd voor een volgende vakinhoudelijke bijeenkomst van Noventum Psychologen. Deze bijeenkomst zal in het teken staan van: “Nieuwe ontwikkelingen binnen...